A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Варвинський ліцей №2" Варвинської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області

Нормативні документи освітнього процесу

Постанови КМУ:

 • «Про затвердження Державного стандарту початкової осві­ти» 21.02.2018 № 87 (у редакції постанови Кабінету Міні­стрів України від 24.07.2019 № 688);
 • «Про затвердження Державного стандарту початкової за­гальної освіти для дітей з особливими освітніми потреба­ми» від 21.08.2013 № 607;
 • «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.2011 № 1392;
 • «Про затвердження Порядку організації інклюзивно­го навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 №872.

Постанова Головного санітарного лікаря «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних захо­дів у закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням ко-ронавірусної хвороби "СОVID-19" від 30.07.2020 № 42.

Накази МОН:

• «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і SТЕМ-лабораторій» від 29.04.2020 № 574;

«Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи» від 07.02.2020 №143;

«Про затвердження методичних рекомендацій щодо оці­нювання навчальних досягнень учнів другого класу» від 27.08.2019 №1154;

«Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі» від 20.08.2018 № 924;

 • «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освіт­німи потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціаль­них класах (групах) закладів освіти» від 23.04.2018 № 414;
 • додаток «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінюван­ня навчальних досягнень учнів початкової школи» наказ від 19.08.2016 №1009;
 • «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання на­вчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» від 21.08.2013 № 1222;
 • «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних до­сягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» від 13.04.2011 № 329;
 • «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп до­шкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую­чого типу класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у за­гальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128.

Листи МОН:

• Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році від 05.08.2020 № 1/9-420;

• Щодо методичних рекомендацій про викладання на­вчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році від 11.08.2020 № 1/9-430;

 • Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комп­лексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини від 16.06.2020 № 1/9-328;
 • Про створення безпечного освітнього середовища в закла­ді освіти та попередження і протидії булінгу (цькування) від 14.08.2020 № 1/9-436;
 • Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії на­сильству від 18.05.2018 № 1/11-5480;

« Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу від 21.05.2018 № 2.2-1250, № 2.2-1255;

• Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок від 20.07.2020 № 1/9-385.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень